Інститут травматології та ортопедії НАМН України
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського) 27
  • Ukrainian
  • Russian

   Телефон запису на консультацію: +38 094 821 08 30

Лійкоподібна деформація грудної клітини

Функціональні порушення внутрішніх органів

Функціональні порушення хребта

images-7-e1401184345512
До функціональних порушень відносять порушення, що утруднюють нормальну діяльність організму. Так, ЛДГК призводить до зниження обсягу грудної клітини, яке в свою чергу позначається на основних функціях внутрішніх органів. Деякі пацієнти з ЛДГК відзначають біль у грудині чи грудному відділі хребта. Причина цих болів не відома, проте припускають, що біль виникає внаслідок порушення постави, які часто спостерігаються у пацієнтів з ЛДГК.

Функціональні порушення діяльності легеневої системи

images-3-e1401184645484

Симптоматичне погіршення з боку функціонування легень у пацієнтів з ЛДГК проявляється у вигляді зниження ЖЄЛ (життєвої ємності легень), порушення механіки дихання. Виникнення цих порушень пов’язано зі зниженням внутрішньогрудного обсягу. Науково доведено, що задишка при фізичному навантаженні у пацієнтів з ЛДГК розвивається, в основному, за рахунок зниження легеневого резерву. Лікарі відзначають, що більшість пацієнтів з ЛДГК як правило, пред’являють скарги на проблеми з диханням в підлітковому віці або ж на початку періоду першого зрілого віку. Для пацієнтів віком до 10 років не характерна наявність симптомом, пов’язаних із задишкою.

У 1984 році J. Cahill повідомив, що після хірургічної реконструкції лійкоподібної деформації грудної клітки, життєва ємкість легень збільшилася незначно, проте максимальна вентиляція легень значно покращилася. Стійкість до фізичного навантаження, також зросла за тривалістю можливого тренування і показником МПК (максимальне споживання кисню).

Після хірургічного лікування у пацієнтів спостерігалося зниження частоти серцевих скорочень (ЧСС) при заданому рівні фізичного навантаження, при цьому показник МПК для підтримки ефективності роботи не змінився. Наявність зменшення частоти серцевих скорочень при аналогічному навантаженні пояснюється збільшенням разового об’єму серцевого викиду в результаті збільшення внутрішньогрудного простору.
У 1967 році Weg і співавт. провели порівняльний аналіз 25 американських новобранців ВВС з ЛДГК зі здоровими стажерами. Незважаючи на те, що відділи легень і значення ЖЄЛ в обох групах були рівні, результати максимальної вентиляції легень (МВЛ) показали достовірні відмінності, в групі з ЛДГК цей показник був значно менше.

У 1996 році P.Quigley провів обстеження 36 підлітків (середній вік 16 років) з ЛДГК. За даними авторів реєструвалося значне зниження форсованої життєвої ємкості легень у групі пацієнтів з деформацією грудної клітини, в порівнянні з контрольною групою ровесників без деформації. Крім того, ним відзначено відновлення даного параметра після реконструктивної оперативної корекції деформації.

Функціональні порушення діяльності серцево-судинної системи

images-1-e1401184709792

Зсув грудини і ребер дозаду може призводити до здавління правого шлуночка серця. Раніше проведені паталогоанатомічні роботи довели наявність даного факту у пацієнтів з ЛДГК. Ангіографічні дослідження судин серця показали порушення функціонування коронарні артерій. Дослідження проведене R. Peterson з вивчення впливу навантаження на діяльність серцево-судинної системи у 13 пацієнтів з ЛДГК показало підвищення витривалості після хірургічної реконструкції деформації, а також скорочення термінів відновлення.

Після 40 років у пацієнтів з ЛДГК частота розвитку легенево-серцевої недостатності та стенокардії різко зростає. Даний стан вкрай важко піддається лікуванню, тому багато кардіологів рекомендують проведення даної операції.

Назад Далі